Spojení s telefonem

Sporttestery POLAR můžete spojit s kompatibilními telefony a tablety, které mají operační systém iOS (Apple) nebo Android. Ke komunikaci potřebujete mobilní apku Polar Flow.

Důležité

Úspěšné párování vyžaduje obecnou znalost principu připojení periferie k telefonu. V nedávných dobách bylo zvykem párovat jakékoli zařízení přes bluetooth menu telefonu. U zařízeních, které pracují s novým protokolem BlueTooth SMAR (LOW ENERGY, 4.0 a novější) se spárování děje skr mobilní aplikaci, nikoli skrz BlueTooth menu telefonu

Správný postup párování hodinek s Flow aplikací, Doporučení před párování

  1. Pokud jste již neúspěšně párovali dle starých zvyklostí práce s bluetooth, je nutné před dalším pokusem smazat záznam o párování z bluetooth menu telefonu, smazat zápis párování z hodinek/cyklocomputeru – jakmile na jedné straně na toto zapomenete, spárování nebude možné.
  2. Před jakýmkoli pokusem o párování je nutné vytvoření účtu v samotném Flow deníku na adrese www.flow.polar.com. Spárování hodinek s tímto účtem provádíme pomocí přiloženého kabelu a počítače. Jak hodinky poprvé spojit s deníkem je tady
  3. Stáhněte si Flow app do vašeho mobilního telefonu. Mějte v telefonu zapnuté bluetooth. Telefon musí být v době prvního párování připojen k síti (skrz WiFi nebo přes rychlá data)
  4. Spusťte Flow app, přihlaste se ke svému účtu. Po přihlášení Flow app dává pokyn k párování se sporttesterem, který máte skrz kabel zaregistrovaný ve Flow deníku
  5. Na hodinkách spusťte proces párování. Hodinky s Flow app začnou komunikovat, vygenerují 6 místní číselný kód a Flow app nabídne pole, kam kód opíšete. Tím dojde k spárování hodinek s telefonem.

Typické problémy

Pokud problém nastal po aktualizaci firmware, zkontrolujte zápis spárovaných zařízeních v hodinkách/cyklocomputeru. V „Paired devices“ může být například toto: 1AB35F1 nebo Polar H7 1AB35F1. Jakmile ve spárovaných zařízeních najdete zařízení označené jen unikátním ID produktu (což je jen to číslo s písemny bez označení produktu), je nutné tento a všechny zápisy párování odstranit a provést párování znovu. Při novém párování se příkladný hrudní pás zobrazí včetně nápisu Polar H7. Pokud nějakým omylem dojde k vymazání zápisu spárovaného zařízení (v telefonu nebo v hodinkách), je před novým párování nutné odstranit zápis párování i na té druhé straně – bez toho nelze znovu zařízení spárovat.

Video návod Polar V650 s mobilem s operačním systémem Android 2/2018

Video návod Polar A360/370 s mobilem a operačním systémem Android 1/2018

Video návod Polar LOOP/LOOP2 s mobilem a operačním systémeme iOS 02/2019