Formulář pro vrácení

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát, adresa provozovny – místo, kam dodáte zboží: Pavel Šácha, POLAR prodej a servis, Pejevové 3122/16, 14300 Praha 4, PolarShop@seznam.cz, 774307454

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání, případně číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu:

 

Datum obdržení, převzetí (datum, kdy jste převzaly zboží osobně nebo od přepravní služby):

 

Jméno a příjmení spotřebitele: Adresa spotřebitele:

 

Číslo bankovního účtu, kam má být vrácena kupní cena:

 

Podpis spotřebitele:                         Datum:

Zpět do obchodu