Polar, Xiaomi, notifikace (upozornění) a automatické připojování k telefonu

Polar, Xiaomi, notifikace (upozornění) a automatické připojování k telefonu

Spojit sporttester s hodinkami tak, aby to proběhlo intuitivně, není ani v roce 2022 úplnou samozřejmostí. Zákazník buď hodinky nespáruje nebo se mu hodinky nepřipojí zpět k telefonu a tím pádem nefungují "chytrá upozornění" (notifikace) tak, jak by očekával. Nějaké informace (i z let 2017) k tomuto tématu jsou na XM.cz BLOG. Díky tedy za některé postřehy a nyní se podívejme na to, jak to vypadá konkrétně na Xiaomi 11 Lite. 

Protože nevím, v jaké fázi snažení se váš problém nachází, je ideální začít úplně od začátku. Hodinky, sporttester POLAR  resetujte tak, že provedete tzv. obnovu továrního nastavení hodinek skrz kabel, počítač a program Polar Flow Sync. Jiná cesta nemusí být účinná. Také odinstalujte Polar Flow app z vašeho Xiaomi.

Pak už postupujte podle následujících kroků. Důležité je postupovat za sebou tak, jak je uvedeno níže. Znamená to, že před instalací Polar Flow se provedou úpravy nastavení telefonu a až po té je možné přejít k instalaci.

 

NASTAVENÍ TELEFONU PŘED INSTALACÍ POLAR FLOW APP

Nastavení/Baterie – v pravém horním rohu kliknout na symbol šestihranu (matička)

 • „Vymazat mezipaměť při zamknutí zařízení“ – nastavit na hodnotu nikdy (výmaz paměti znamená ukončení automatických procesů, kam patří i notifikace a automatické připojení hodinek po návratu k telefonu)
 • „Spořič baterie 5G“ – vypnuto (dopad není otestován)
 • „Spořič baterie“ má další možnosti:
 1. Spořič baterie – vypnout
 2. Listovat dolů k „vypnout po nabití“vypnout (když je zapnuto, automatické procesy se ukončují při poklesu baterie pod 50%)
 • Ultra spořič baterie – vypnout všechny volby

 

 

NUTNÉ VĚDĚT - DŮLEŽITÉ

Když použijete křížek pro, dle mého soudu, hromadné uzavření otevřených oken, která běží na pozadí, dojde k výmazu mezipaměti (nikoli zavření všech oken) a zároveň k ukončení automatických procesů, které běží na pozadí nebo jsou spouštěny automaticky – Když na to omylem kliknete, všechny procesy jsou ukončeny, včetně těch, které dodávají upozornění nebo hledají hodinky v okolí. Po takovém nechtěném zásahu je nutné Polar Flow app pustit ručně a následně ji pouze vyhodit tažením vlevo nebo vpravo (nikoli křížek). (stejný efekt má restart telefonu, kdy se po něm zase Flow app automaticky spustí)

 

NASTAVENÍ POLAR FLOW APP – při nastavování nesmí Flow app běžet na pozadí

Instalujte znovu Polar Flow app a než přejdete k párování hodinek, projděte níže uvedená nastavení. Nastavení je vhodné provádět při vypnuté Polar Flow app – její okno nesmí být na pozadí, jinak telefon změny neprovede a vrací tam původní hodnoty zpět (někdy tak, jindy jinak - přesnou příčinu jsem nedopátral)

Nezbytně nutné je dostat Polar Flow app do režimu automatického spouštění. V telefonu to najdete a upravíte dle pokynů níže.

Nastavení/Aplikace/Správa aplikací/Polar Flow

 • Spouštění nastavit na zapnuto (nezbytně nutné, při ukončování se ztrácí spojení nebo se nenaváže zpět)
 • Oprávnění aplikací – povolit Poloha, Telefon, Zařízení v okolí, případně Kontakty, Seznamy hovorů
 • Ostatní oprávnění – Pevná upozornění zapnout, ostatní volby mohou být vypnuté
 • Oznámení – povolit
 • Zakázat využití dat – povolit (posuvník do prava) Wi-Fi i Mobilní data (když to bude vypnuté, telefon zakáže Flow app přístup k serveru, jak přes WiFi, tak přes mobilní data)
 • Spořič baterie – vybrat „Žádná omezení“

 

 

Zpět do obchodu