Variabilita tepu

Změřit tep, s různou přesností umí kde kdo. A co z toho, když to měří jen tep a nevíte, co byste z toho mohli získat navíc?

Sporttestery Polar prakticky od svého počátku vyjma holé hodnoty tepové frekvence dokáží sledovat další parametr, tím je variabilita, tedy proměnnost, nestálost srdečního rytmu.  Toto téma je velmi zajímavé, protože záhy zjistíte, co se děje s vaším tělem po tréninku, nebo když jste nemocní.

Co je tedy variabilita tepu?

HRV je zkratka "Heart rate variability", tedy nestabilní rytmus srdce. Laicky by se hned nabízela úvaha, že když je něco nestabilní, je to špatně a bude dobré mít variabilitu pokud možno stabilní, nejlépe strojově přesnou.

Budeme-li například uvažovat tepovou frekvenci 60 tepů za minutu, pak by měl být každý úder srdce přesně za 1 sekundu, jako stroj. No jo, ale reálně náš tep kolísá a může to vypadat tak, že první úder srdce je za 0,9s, druhý za 1,01s, třetí za 1,12s, čtvrtý za 0,99s atd. Této nestabilitě se říká HRV, tedy variabilita, chcete-li proměnnost.

A velmi zajímavé a zásadní je, že lidský organismus nesmí mít strojově přesný puls. Naopak, čím více je nepravidelných intervalů mezi systolami komor, laicky - čím více je rytmus srdce nestabilní, tím je zdravější fungování autonomního nervového systému (ANS) v našem těle, který je příčinou toho všeho. HRV časně a citlivě reaguje na přechod mezi zdravím a nemocí, příp. mezi únavou a regenerovaným stavem. Změny HRV od běžného průměru určují schopnost přizpůsobení se daným podmínkám. Proto je nám ze všech stran doporučován aerobní pohyb, který prokazatelně zvyšuje HRV, tedy celkově zlepšuje zdravotní stav jedince.

Autonomní nervový systém​

​Zaslouží si velkou pozornost, protože to je ten, kdo ovlivňuje variabilitu, kterou sporttestery POLAR dokáží měřit a díky níž lze ledacos odhalit. Autonomní nervový systém, chcete-li vegetativní nervový systém není ovládán vůlí člověka ale sám reaguje na vnější podněty a snaží se fungování organismu přizpůsobit daným podmínkám. Tato část nervového systému má navíc tzv. Sympatickou a parasympatickou složku. Sympatický nervový systém připravuje organismus na akci, parasympatický systém naopak vede tělo ke klidu. Obě skupiny mají být v rovnováze. Některé práce uvádí poměr 4:6, 5:5 nebo 6:4.

Pro lepší pochopení vezměte v úvahu třeba srdce a dýchání. Když srdeční sval vytlačí krev ven, vykoná práci - akci, působí v tu chvíli sympatická složka. Při uvolnění srdečního svalu působí, je v převaze parasympatická složka. Při nádechu působí sympatická složka, při výdechu parasympatická. Můžete to i zkusit s vaším sporttesterem - uveďte se do klidu a zhluboka dýchejte a pozorujte, jak se tep při nádechu zrychluje, při dlouhém výdechu se zpomaluje. Toto je také jedna z věcí, která se uplatňuje v mentálním tréninku. (vezměte si třeba biatlonistu, který přijede na lyžích ke střelnici a při míření na cíl se musí rychle uklidnit jinak cíl netrefí, protože mu bude hlaveň bimbat tak, jak mu bude tlouct srdce)

RMSSD, ukazatel úrovně aktivity parasympatiku

Tuto výslednou hodnotu naleznete ve svém Flow deníku po provedení Ortostatického testu nebo R-R záznamu. Z aktuálních produktů ji umí zjistit Polar Vantage V,  Polar V800 , Polar M460. RMSSD je definovaný jako druhá mocnina součtu čtverců rozdílu R-R intervalů. Tak a nevíte nic a já taky ne, takže jinak. Tato hodnota ukazuje na schopnost organismu být uvolněný, v klidu, možná bychom mohli pro naše účely říci, schopnost regenerovat. "Normální hodnoty jsou 20-50ms, čím vyšší hodnota, tím vyšší je aktivita parasympatické regulace", uvádí některé odborné práce. Tyto hodnoty nelze brát jako universální měřítko pro každého jedince, uvádí se, že hodnoty trénovaných jedinců mohou být vyšší. V případě, že jste unavení, ve stresu nebo přichází nemoc, autonomní nervový systém na to reaguje a hodnota RMSSD se od svého obvyklého průměru odchyluje. Prosím, důležité je uvědomit si slovo průměr - nejprve je tedy nutné provést několik měření abychom získaly průměrné hodnoty u vlastní osoby, následně lze s odchylkami od průměru pracovat.

Nasazení v praxi

V prvé řade výše uvedené pomáhá v lékařství ale i při pozorování sama sebe a je základem všech sofistikovaných funkcí jako je Polar Fitness test (sleduje vývoj kondice), Ortostatický test (sleduje regeneraci organismu), Jump test, Own Zone a další. Při opakovaných měření vidíte, jak se mění chování organismu po trénincích, po době odpočinku, v době kdy přichází nemoc, jak roste nebo klesá kondice.

Porovnávejte výsledky testů, které jsou provedené ve stejných podmínkách. Například Ortostatický test provádějte nejlépe ráno po probuzení (test se dělá v leže, po uplynutí cca 3 minut vstaene a čekáte na dokončení testu) a hlavně před jídlem nebo pitím. I drobné podněty působící na nervový systém dokáží výsledky ovlivnit.

Jedinci, kteří trpí závratěmi při vstávání, mohou změřit vyšší hodnoty úrovně aktivity parasympatiku. Příčina však nebude v únavě ale v nějaké nemoci a zde to vyžaduje lékařské vyšetření.

Z výše uvedeného také platí, že variabilitu měříme v klidu. V zátěži se snižuje v důsledku působení převažujícího sympatiku a takový výsledek měření nic nepřináší.

S variabilitou tepu umí pracovat, respektive umí ji zjistit jen hrudní pásy POLAR. Ostatní produkty pracují jen se vzorkem signálu za jednotku času, tedy asi tak, jako byste měřili tep hmatem - napočítat počet úderů v čase 10 vteřin a pronásobit to 6 aby jste zjistili výslednou hodnotu tepy/min.

Jak naložit s výsledky měření

Ortostatický test není ničím namáhavým. Stačí si lehnout a počkat až vás hodinky vyzvou ke stoupnutí. 

Po skončení měření Polar V800 a Vantage V ukáží průměrné hodnoty tepu v leže, ve stoje a tzv. peak, nebo-li maximální tep při přechodu z lehu do stoje. V závorce je pak uvedena odchylka od dlouhodbého průměru, který je závislý na předchozích měřeních.

Z těhto základních výsledků, s ohledem na dlouhodbé odchylky, je možné pozorvat jisté změny a chování organismu.

Vyšší klidová tepová frekvence

Je-li klidový tep vyšší než obvykle, může to znamenat horší kondici a nebo přicházející nemoc, nachlazení, chřipku atp. Zajímavé na tom je to, že se tato hodnota zvýší dříve, než se projeví skutečné známky nemoci.

Nižší Peak než obvykle

Je-li nižší hodnota peaku, tedy špičky dosažené tepové frekvence při přechodu z lehu do stoje, může to signalizovat únavu. Parasympatická regulace je vyšší a tělo dostává pokyn odpočívej. Snížení dosažené špičky je možné pozorovat i v době, kdy jste unavení.

Rozdíl mezi klidovou a ustálenou hodnotou tepu ve stoje

Úvádí se, že rozdíl hodnot mezi tepem v klidu a v ustáleném stavu ve stoje činí obvykle 20-25 tepů.

Výsledek ortostatického testu ve Flow deníku

V hodinkách Polar V800 jsou vidět pouze základní údaje, které jsou omezeny na hodnoty posledního měření. Ve Flow deníku se uchovává historie měření a navíc je dostpuná hodnota parasympatické regulace v klidu a po přechodu z lehu do stoje.

Kromě grafu funkce, průběhu tepu v době trvání testu, vidíte hodnoty zobrazené v hodinkách a navíc hodnoty a průměry parasympatické regulace. Uvádí se, že obvyklé a tedy normální hodnoty v klidu jsou 20-50ms. Jste-li unavení, kromě změny tepu, jak je uvedeno výše, sledujete i změnu hodnot RMSSD (parasympatickou regulaci). Jste-li unavení, je zřetelná vyšší hodnota RMSSD ve stoje. Pro ověření můžete udělat různá měření, například ráno a pak večer, když se vrátíte utahaní z práce. Večerní hodnoty RMMSD budou vyšší než ty ranní. Stejně tak po tréninku, druhý den ráno, budou hodnoty RMSSD vyšší než obvykle. Hodnoty RMSSD mohou narůstat i v dusledku jiných údálostí, než je fyzická námaha tréninku. Stačí se špatně vyspat, nebo usnout těsně před budíkem a hodnoty opět letí nahoru. Tělo si zkrátka řekne, že potřebuje odpočinek a skrz Ortostatický test můžeme tyto stavy dobře sledovat.

Pavel Šácha