Měření tepu bez hrudního pásu nebo s pásem?

"Má Polar nějaký produkt, který by měřil tep bez hrudního pásu?" Tato otázka se objevuje již několik let. Za tu dobu se vždy tu a tam objevil nějaký pokus vyrobit takové zařízení, které by toto umožňovalo. S rozvojem výpočetní techniky se na přelomu let 2014/2015 objevuje na trhu více výrobků, které na takové měření lákají. Principielně se již liší od dřívějších produktů a působí lákavěji. Představa "měření tepu bez pásu" je tak silná, že zatemní mysl natolik, že už si nepoložíme otázku, jak je to s přesností měření a pro jaké účely je to vhodné. Primární je to, že to měří tep bez pásu. Tato magie skončí ve chvíli, kdy zjistíte, že jste zbytečně utratili dost peněz za něco, co nenaplnilo vaše očekávání.

Přesnost měření tepu

Tep je možné měřit různými způsoby a podle toho také s různě velkými chybami. Proto jsou některé typy měření vhodné při pohybu, jiné dostačují pro měření v klidu. Ty s velkou chybou měření můžeme použít pro klidové hodnoty tepu, kde se větší procentuelní chyba až tak neprojeví. Při zátěži, je lepší volit něco přesnějšího, co bude pružně reagovat na změnu tepu a odchylky nebudou výrazné. Uvědomte si, že procentuelně větší chyba, znamená větší odchylky při větších hodnotách tepové frekvence.

Kdo uvažuje o koupi něčeho, co měří tep, doporučuji před koupí nahlédnout do návodu, co se tam píše o přesnosti měření a jaká omezení má ten který přístroj. Porovnejte jednotlivé přístroje mezi sebou. V návodu můžete nalézt úplný technický popis s jasně danou maximální chybou měření nebo tam nenajdete nic. Případně se tam objeví věty, že měření je orientační, či není vhodné pro lékařské účely. Nalézt můžete i taková omezení pro použití, která rozhodně nekorespondují s tím, co uvádí reklama a rádoby nezávislé recenze. Mimo to, co nebude v návodu, to budete těžko reklamovat - tedy zejména onu přesnost měření.

Přesto metodu měření bez pásu nelze úplně zavrhnout. Aktuálně jde o zajímavé řešení, i přesto, že není tak přesné, jak se píše.

Měření tepu s hrudním pásem

Jde zatím o nejpřesnější metodu, protože se měří přímo aktivita srdce, která svou činností vyvolává změny elektrického potenciálu. Ten se měří hrudním pásem, který je na hrudníku, tedy přímo u srdce, u zdroje signálu. Myslím, že už dávno nepaltí, že by aktuálně používané textilní pásy byly nepohodlné (možná tak před 20-ti lety v jejich robustním plastovém provedení). Tato metoda není náchylná na rušení artefakty, tedy na rušení způsobené pohybem těla. Mimo jiné, tento způsob měření je díky měření bioelektrického signálu schopen detekovat QRS špičky signálu, které lze dále zpracovávat v sofistikovaných funkcích, jako je Fitness Test, Orthostatic Test, OwnZone, Jump Test, R-R záznam aj. A právě možnost lehce detekovat QRS dělá měření samotného tepu velmi přesným a rychle reagujícím na změnu zatížení. A jak je to s chybou měření? Omezím-li se na Polar, toto zařízení s lékařským certifikátem, je schopné měřit tep s chybou +/- 1tep nebo max 1% v celém rozsahu měření - tak je to deklarováno i v návodech. Hodí se tedy pro nejrůznější aktivity od rehabilitace, přes rekreační a vrcholový sport až po laboratoř. Poskytuje přesné výsledky měření v klidu i při pohybu.

Pokud by však přeci jen někomu psychicky vadil hrudní pás, existují také, zejména pro dámy, dámské topy s integrovanými elektrodami nebo funkční trika. K oběma se připne pouze samotný vysílač z hrudního pásu POLAR a nemusíte na sobě mít popruh pásu. Tato alternativa, kterou považuji za velice funkční, se v Evropě velmi obtížně získává. Pro zájemce uvedu, že primárním výrobcem je americká firma Numetrex.com, která tyto produtky dělá pro Polar USA (tedy v Americe), před cca 8 lety pro Adidas v Evropě - bohužel díky špatné osvětě se to tady, pro mě z nepochopitelných důvodů, neujalo - nebo to bude spíše tím, že to měli na starosti lidé, kteří o měření tepu nic nevěděli! Nezbývá, než objednat to přímo v USA.

Měření tepu bez hrudního pásu

V minulosti byly užívány různé metody, zpravidla elektrody přímo na hodinkách. Aktuálně se používájí tzv. PPG senzory (fotopletysmografie). Jde o nepřímou metodu měření tepu, která sleduje změny v prokrvení tkáně. Prokrvení se mění s tím, jak srdce pumpuje krev. V praxi je u takových hodinek světelný zdroj, který vám prosvětluje pokožku. Vedle umístěný fotoelektrický senzor snímá intenzitu zpět odraženého světla, jehož intenzita se mění tak, jak se mění prokrvení tkáně. Tento, reflexní způsob měření s sebou přináší jistá úskalí. Prokrvení totiž není závislé jen na tepu, ovlivňují jej zejména artefakty, tedy pohyb, otřesy, vibrace (obecně způsobené chůzí, máváním ruky, mluvením, kašláním), dále pak stresem, okolní teplotou.

Aby měření tepu bylo co nejlepší, je nutné snímač umístit na vhodné místo. Laboratorně nejvhodnějším místem se stalo ucho, kde jsou pro toto měření podmínky nejstabilnější (přístroj podobný naslouhátku). Na končetinách, kam se umisťují komerční přístroje, je signál podstatně horší. Důvodem je to, že například v případě stresu dochází k tzv. centralizaci, tedy k soustředení krve k životně důležitým orgánům. Stejně tak při pohybu ruky dochází vlivem odstředivé síly ke změnám prokrvení tkáně. Pdobně tak i v případě, že v ruce držíme nějaký nástroj. Přesnost měření v průběhu pohybu, s přirozeně přidanými rušivými elementy, je pak závislá na algoritmech filtrů, které rušení ze získaného signálu odstraní. To se někdy povede lépe, někdy hůře, protože některé rušivé složky lze odstranit, jiné nikoli. Přesnost měření okamžité hodnoty tepu v průběhu pohybové aktivity kolísá. Nelze tedy přesně říci, jestli je v tento okamžik měření přesné nebo se zrovna odchyluje a to je potřeba mít na paměti. V návodech se pak dozvíte, že měření může být až na 99% srovnatelné s EKG ale garantováno to není. V praxi pak výsledná hodnota kolísá kolem skutečné hodnoty tepu. Měření je pouze orientační a za shodnou můžeme považovat jen hodnotu průměrného tepu v celkovém výsledku měření nebo v delším časovém úseku. A tak je to prakticky oklikami psáno i v návodech takových zařízení. Některé výrobky dokonce disponují funkcí, kde pro přesnější měření tepu můžete připojit hrudní pás. A to si myslím hovoří za vše.

Primární motto, že nemusíte tep měřit s nepohodlným hrudním pásem neukazuje druhou část mince. A tou je fakt, že hodinky s fotoelektrickým měřičem tepu musíte na ruce dobře utáhnout, aby to měřilo. Tím se otevírá otázka, co je pro koho a na kolik pohodlné, když vám hodinky zanechají na ruce slušný otisk. Ten, kdo někdy nosil hodinky dobře ví, že se změnou teploty začnou původně volné hodinky na zápěstí škrtit. A jaký pocit přinesou hodinky, které musíte utáhnout před tréninkem na "studené ruce"?

Ještě bych chtěl poukázat na jednu podobnost, která je společná pro oba systémy měření tepu. Než se k tomu dostanu, představte si, že budete mluvit a někdo vás bude poslouchat. Když bude posluchač stát u vás, bude vás dobře slyšet. Když bude například na druhé straně ulice, uslyší jen něco a to podle hluku, který tam bude. Obdobně je při měření tepu důležité najít místo, kde je měřená veličina dobře zjistitelná. U hrudních pásů je nejlepší právě hrudník, protože jde o místo velmi blízké zdroji signálu - tedy srdci (obdobně jako u lékaře měření EKG - hlavní elektrody na hrudním koši a doplňkové, porovnávací na končetinách). Minulé elektrodové systémy měřící tep ze zápěstí byly neúspěčné právě z důvodu, že byly již daleko od zdroje signálu. U fotopletysmografie je to podobné. Nejlepších výsledků měření se dosáhne v místě, kde jsou co nejvíce stabilní podmínky prokrvení tkáně - tam patří ucho. Na končetinách je prokrvení nestabilní a měření je v tomto místě více náchylné na chyby.

Srovnávací test přesnosti měření tepové frekvence

Přiznám se, že metoda měření mě jako technické řešení zaujala. V prvních okamžicích jsem měl pocit, že to měří dobře. Hodnoty na displeji se chovaly umravněně a pocitově odpovídaly reálnému stavu. Nemít vedle druhý přístroj, opravdu bych uvěřil tomu, že to měří dobře, jak píšou propagační texty. Všal při pohledu na oba přístroje jsou viditelné trvalé rozdíly v rozptylu 3-5 tepů, lehce opožděné za hodnotami z hrudního pásu. Tzn. optické měření pomaleji reaguje na změnu a jde už jen o důsledek složitější metody odvození tepu pomocí matematických filtrů. Při stabilních podmínkách a ustálené tepové frekvenci měří shodně s hrudním pásem. Pokud bych tedy neměl srovnání přímo on-line, nastoupil by dojem, že to měří dobře - a o to ve výsledku jde. Realita je však horší, což dokazují přiložené průběhy tepu v grafech. Měření v při malé záteži vykazuje větší chyby, než v průběhu tréninku, kdy je pumpování krve (ze kterého se odvozuje tep) masivnější.

Srovnávací měření v klidu

Měření v klidu, při běžné denní, kancelářské činnosti. Chyba měření dosahuje až na hodnotu 20%.

Fotopletysmografie a hrudní pás

Srovnávací měření chůze - běh

V měření jsou výraznější chyby při nižších hodnotách tepu, při zatížení se výsledky měření téměř shodují ale i tam nastávají rozdíli vlivem pohybu a zpoždění při nárustu a poklesu tepové frekvence.

Srovnávací měření hrudní pás a optický senzor

Srovnávací měření silniční kolo

Ruka je, řekněme, ve stabilní poloze na řidítkách, patrné je zpoždění za měřením tepu pomocí hrudního pásu, vyskytují se další, výrazné odchylky v měření.

srovnání hrudní pás a optický senzor na kole


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

 

Jak vybrat správný typ přepravy?

 

plaťte pohodlně kartou